Karakteristik Hamba Allah yang Memperoleh Kemuliaan

  1. Tidak sombong dan tetap menyapa  dengan salam kepada orang-orang yang telah menyapanya dengan kata-kata yang tidak baik (QS. Al-Furqan 25:63)
  2. Menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri (QS. Al-Furqan 25:64)
  3. Menginfakkan harta mereka dengan tidak berlebihan dan tidak pula kikir (QS. Al-Furqan 25:65
Advertisements