Karakteristik Hamba Allah yang Memperoleh Kemuliaan

Tidak sombong dan tetap menyapa  dengan salam kepada orang-orang yang telah menyapanya dengan kata-kata yang tidak baik (QS. Al-Furqan 25:63) Menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri (QS. Al-Furqan 25:64) Menginfakkan harta mereka dengan tidak berlebihan dan tidak pula kikir (QS. Al-Furqan 25:65

Advertisements